Jak przekazać darowiznę i 1% dla klubu sportowego

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawą o PIT  darowizny przekazane w trakcie roku dają możliwość dokonywania odliczeń podatkowych, a w zeznaniu rocznym każdy podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie dowolnej organizacji pożytku publicznego.

Cele i zadania klubów sportowych

Warunkiem odliczenia darowizny jest przekazanie jej na cele pożytku publicznego. W sferze pożytku publicznego znajduje się m.in. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Takie cele realizują kluby i stowarzyszenia sportowe. Przez swoje działania przyczyniają się do podnoszenia i nabywanią sprawności fizycznej służącej wszechstronnemu rozwojowi człowieka. Darowizny na rzecz klubu sportowego spełniają więc warunek określony w ustawie.

Darowiznę można przekazać każdej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w strefie pożytku publicznego.

Natomiast 1% mogą otrzymać tylko organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego. i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Aby otrzymać 1% klub sportowy musi posiadać status OPP.

Środki otrzymane przez klub sportowy w postaci darowizn i 1% przeznaczane są na pomoc w sfinansowaniu takich działań jak np.udział w obozach sportowych, turniejach i zawodach, wynajem boiska, transport na mecze, wyżywienie zawodników, zakup osobistego sprzętu sportowego, stypendium dla najbardziej utalentowanych.

Darowizny i 1% w rozliczeniu PIT online

Darowizny przekazujemy z własnego majątku, wpłacamy na konto organizacji (np. klubu sportowego) samodzielnie w trakcie roku podatkowego. Kwotę przekazanej darowizny odliczamy od dochodu zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania, a tym samym należny podatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowi integralną część deklaracji podatkowej. Na każdym formularzu możemy wpisać tylko jeden numer KRS organizacji (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) i kwotę mieszczącą się w 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeżeli chcemy wesprzeć jednym procentem więcej niż jedną organizację, możemy to zrobić,  gdy składamy więcej deklaracji podatkowych (np, PIT 36  i PIT 28). Wtedy na każdej z nich mamy możliwość wpisania KRS  innej organizacji. Poza KRS i kwotą do przekazania można określić cel szczegółowy, na jaki chcemy przeznaczyć nasze pieniądze – konkretne działanie lub  osobę. Możemy też podać do wiadomości OPP nasze dane kontaktowe.

Odliczenia z tytułu darowizn oraz przekazanie 1% podatku może być jeszcze prostsze, gdy zdecydujemy się na rozliczenie pit przez internet z programem PITax.pl Łatwe podatki.  Program do rozliczenia pit podpowiada najlepsze rozwiązania, optymalizuje wszystkie odliczenia z uwzględnieniem przysługujących limitów. W programie znajdziemy  listę organizacji pożytku publicznego z numerami KRS, które możemy wspomóc 1%. Na wykazie są wszystkie kluby sportowe, które posiadają status OPP i mogą zbierać środki z 1%.

W 2017 roku  możemy wysyłać pit do urzędu skarbowego online o dowolnej godzinie w każdy dzień tygodnia. System e-Deklaracje,  przez który wysyłamy zeznanie, czynny jest całą dobę. Urząd skarbowy online potwierdzi otrzymanie naszego pit przez internet Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

Od kogo klub sportowy może otrzymać 1%

1% podatku mogą przekazać organizacjom posiadającym status pożytku publicznego osoby fizyczne rozliczające podatki w Polsce (zarówno wypełniając formularze papierowe jak i druki interaktywne składane do urzędu skarbowego online):

do 31 stycznia

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek zależnych od rodzaju prowadzonej działalności (PIT-28).

do 30 kwietnia ( w 2017 roku do 2 maja)

  • z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej  18% i 32% (PIT-36, PIT-37), -
  • podatkiem liniowym 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT- 36L)
  • w wysokości 19% od dochodów kapitałowych (uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych itp)
  • podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).

1% OPP mogą przekazać również  emeryci i renciści. Jeśli rozliczenie pit złożył za nas pracodawca albo organ rentowy, możemy mimo to złożyć własne rozliczenie pit i wpisać w nim KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%.

W przypadku gdy na formularzu przekazanym przez samego podatnika do urzędu nie było wniosku o przekazanie 1% dla OPP,  to można złożyć  korektę. Należy wtedy ponownie wypełnić formularze z  zaznaczeniem pola “korekta zeznania”,  wpisać nr KRS we wniosku o przekazanie 1% dla OPP, a następnie  przekazać pit  do organu skarbowego (urzedu skarbowego online). Termin złożenia korekty dotyczącej 1% jest ograniczony do jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. Skuteczną korektę deklaracji PIT-28 możemy złożyć najpóźniej do końca lutego, a PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do końca maja.

Przekazanie środków z 1% do OPP

Środki z 1% zostaną przekazane na konta klubu sportowego i innych organizacji pożytku publicznego w terminie do trzech miesięcy od daty obowiązującej na złożenie zeznań rocznych. Przekazaniem pieniędzy zajmują się urzędy skarbowe, którym organizacje podają numery kont bankowych. Pieniądze otrzymają organizacje wskazane przez podatników we wnioskach złożonych w deklaracjach.Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/blog/domains/blogfcb.com/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273